• :
  • i.e. Pickup, Van, etc.
  • i.e. Ford, Chevrolet etc.
  • i.e. F250, F350 etc.
  • i.e. 1999, 2003 etc.